SVIB

SVIB voor professionele ontwikkeling

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is de methode om leerkrachten op een positieve manier met behulp van video-opnamen te begeleiden in hun professionele ontwikkeling.

Voorbeelden waarbij SVIB ingezet kan worden zijn:
• Hoe kan ik de sfeer verbeteren in mijn klas?
• Hoe zorg ik ervoor dat lesovergangen beter worden georganiseerd?
• Hoe kan ik deze passieve leerling stimuleren?
• Hoe kan ik de orde handhaven in mijn klas?
• Hoe kan ik mijn klassenmanagement effectiever maken?
• Hoe geef ik gedifferentieerde instructie?
• Hoe bevorder ik zelfstandig werken in mijn groep?

SVIB werkwijze

SVIB is een vorm van coachen met behulp van video-opnamen en is gericht op de professionele ontwikkeling van leerkrachten. Deze ontwikkeling start met een specifieke leer/hulpvraag van de leerkracht. SVIB kan in verschillende situaties toegepast worden. Bijvoorbeeld bij leiding geven aan een groep, omgaan met een moeilijke klas of leerling, maar ook voor ondersteuning bij het didactisch handelen in het kader van adaptief en/of passend onderwijs. Daarnaast kan SVIB toegepast worden als onderdeel van intervisie. Hierbij kunnen leerkrachten elkaar advies geven met behulp van videobeelden. Bijvoorbeeld op het gebied van groepsinteractie, didactiek en/of klassenmanagement of aan het invoeren van een nieuwe aanpak, methode en/of methodiek.

De kracht van video-opnamen is dat het de interactie tussen individuen onderling en individuen en een groep helder in beeld gebracht wordt. Hierdoor wordt het mogelijk om concreet haalbare oplossingen te vinden op vragen en werkpunten, die de leerkrachten zelf inbrengen. Een SVIB traject start met een intake met de betreffende leerkracht. In het intakegesprek wordt de leervraag van de leerkracht zo concreet mogelijk benoemd. Dit gesprek wordt gevolgd door minimaal drie klassenopnamen en drie coachgesprekken.

Doelgroep SVIB

SVIB is een uitstekende methode voor het coachen en begeleiden van herintreders, zij-instromers, beginnende leerkrachten en ervaren leerkrachten met een specifieke leervraag.